For skoler og institutioner

I Holstebro Kirke samarbejder vi primært med Rolf Krake Skolen og Sønderlandsskolen, hvor eleverne tilbydes minikonfirmandundervisning og konfirmationsforberedelse.

Derudover ønsker vi at støtte op om kristendomsundervisningen på skolerne, og tilbyder løbende forskellige forløb, som skolerne kan deltage i.

Som underviser i kristendom kan du altid kontakte vores kirke- og kulturmedarbejder, hvis I ønsker at besøge kirken. Vi tilbyder også altid at fortælle om Påske, Pinse og Jul i kirken.

I skoleåret 20/21 tilbyder Holstebro Kirke, Nørrelandskirken og Ellebæk Kirke i fællesskab en bred vifte af undervisningsforløb til alle skolerne i Holstebro. Mere information og program offentliggøres i maj 2020, og sendes til alle skolerne.

Kirke- & kulturmedarbejder - Karina Odgaard Nielsen
Karina Odgaard Nielsen
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 2839
Gudstjenester
Gudstjenester
Børn & Unge i Sorg
Børn & Unge i Sorg