Konfirmation

Et barn skal som regel forberedes til konfirmation og konfirmeres i det sogn, hvor barnets skole ligger. I Holstebro Sogn konfirmeres elever fra Rolf Krake Skolen, Sønderlandsskolen og Den Kristne Friskole. For at blive konfirmeret er det en betingelse, at barnet er døbt eller bliver døbt inden konfirmationen. Konfirmationsforberedelsen finder sted i det 7. skoleår. Det er forældrene, der melder barnet til forberedelse.

Tilmelding sker til den sognepræst, der er tilknyttet barnets skole.

Konfirmationsforberedelse

Det er en begivenhed, som fylder meget både for de unge og deres familier. 

Det er festligt og glædeligt at forberede konfirmation, og den markerer for mange en overgang fra barndom til ungdom.

Forud for konfirmationen går en spændende tid med undervisning og forberedelse i konfirmandstuen og kirken. Her sætter vi sammen liv og tro og kristendom på dagsordenen, og vi tilbyder konfirmanderne et forløb med mange forskellige slags oplevelser:

Den ugentlige dobbelttime i konfirmandstuen med mange forskellige indfaldsvinkler og emner
Gudstjenesterne i kirken, hvor konfirmander inddrages i nogle af de praktiske funktioner
Fællestimer og konfirmandlejr med projekter og masser af hygge og samvær
Alle, der er interesserede, kan deltage i undervisningen. Det er ikke nødvendigt, at man er døbt - eller at man på forhånd véd, at man vil konfirmeres.

Nogle er overhovedet ikke i tvivl om, at de vil konfirmeres. Andre går til undervisning for at lære noget mere om kristendom og kirke, og de beslutter først i løbet af året, om de vil konfirmeres - og døbes, hvis de ikke i forvejen er døbt.

Spørg din præst, hvis der er noget, du vil vide mere om.

Datoer for konfirmation 2021

Rolf Krake skolen

7. A – 2. maj kl. 11.00
7. B – 2. maj kl. 9.00
7. C – 9. maj kl. 9.00

Sønderlandsskolen

7. A – 13. maj kl. 9.00
7. B – 13. maj kl. 11.00

Den Kristne Friskole

7. A – 9. maj

Datoer for kommende konfirmationer ved Holstebro Kirke

Kordegnekontoret

Præst - Alle
Sognepræster
Kontaktside
Folkekirkelige bevægelser
Ungdomsbevægelser
Rytmisk Gudstjeneste
Rytmisk Gudstjeneste