Børne- og ungdomsbevægelser

Børne hænder

Børne- & Ungdomsbevægelser

I Holstebro Kirke samarbejder vi med forskellige kristne børne- og ungdomsorganisationer i Holstebro. Vi sætter stor pris på det gode samarbejde vi har med organisationerne, som blandet vedrører familiegudstjenester, spaghettigudstjenester, julemarked, Åben Kirke – en del af Holstebro Åben og meget mere.

Du kan læse mere om de forskellige foreninger og deres tilbud på deres hjemmesider

fdf logo

FDF

I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status.

Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Sammen med samværsformen i FDF skal de, i bund og grund, være med til at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og hinanden.

FDF i Holstebro

FDF

Kfum og KFUK logo

KFUM og KFUK

KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse. Vi arbejder med børneklubber, teenklubber, konfirmandklubber, festivals, musik- og dramagrupper, stævner og sommerlejre.

I KFUM og KFUK møder du kristendommen gennem fortællinger og aktiviteter. Vi sætter dialog og rummelighed i centrum, og der er plads til alle. Det er ikke et krav, at du tror på Gud for at være med. Der er plads til både tro og tvivl. KFUM og KFUK formidler det kristne budskab på en måde, der er relevant for børn og unges liv og hverdag.

I alt har KFUM og KFUK ca. 9.000 medlemmer i Danmark, heraf 1.500 frivillige ledere fordelt på ca. 130 foreninger i hele landet. 

KFUM og KFUK i Holstebro

KFUM og KFUK i Danmark

KFUM spejderne

KFUM-Spejderne

KFUM-Spejderne i Danmark er et spejderkorps. Vi er tilknyttet den internationale spejderorganisation - The World Organization of The Scout Movement.

Vores spejderarbejde er mest rettet mod børn og unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen.

KFUM-Spejderne i Holstebro - Ellebæk

KFUM-Spejderne

de grønne pigespejderes logo

De Grønne Pigespejdere

De Grønne pigespejdere er en ambitiøs og moderne spejderorganisation. Vi arbejder ud fra en mission og en vision om at skabe livsduelige piger og kvinder.

Vi udfordrer og udvikler vores medlemmer, så de er godt klædt på.

Vores spejderarbejde bygger på det pædagogiske princip 'learning by doing'. Det princip er internationalt forankret i vores medlemsskab af World Association of Girl Guides and Girl Scouts.

De grønne pigespejdere bygger også på et kristent grundlag. Man kommer som grøn pigespejder til at stifte bekendtskab med kristendom og værdier som tro, etik, ærlighed, tolerance, tilgivelse, omsorg og kærlighed.

De Grønne Pigespejdere Holstebro

De Grønne Pigespejdere

imus logo

IMU

Indre Missions Ungdom (IMU) er Indre Missions arbejde blandt unge. IMU blev stiftet den 9. april 1979, og arbejder blandt teenagere og unge fra 14 til 25 år.

IMU er et kristent fællesskab, hvor alle teenagere og unge er velkomne. Vi har lokalafdelinger over hele landet, hvor teenagere og unge mødes til forskellige aktiviteter. Vi arrangerer også landsarrangementer, hvor teenagere og unge fra hele landet samles.

I IMU er vi først og fremmest interesserede i, at unge lærer Jesus at kende, og bliver inspirerede til at leve sammen med ham. Det arbejder vi med på mange forskellige måder.

IMU Holstebro

IMU

DKGs logo

DKG

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (DKG) er et mødested for unge under uddannelse, der tør udfordre troen. Vi arrangerer stævner og rejser for studerende i hele landet. Og ind imellem mødes lokalgrupperne.

Vi er en kristen bevægelse, hvilket betyder, at vi forholder os til og er kritiske overfor kristendommen og de tanker og idéer kristendommen har. Vi lader kristendommens værdier komme til udtryk i det fællesskab som DKG er, hvor der er plads til, at alle kan udvikle sig lige der hvor de er.

DKG

KFS logo

KFS

KFS er et fællesskab for studerende, som gerne vil lære Gud at kende.

KFS er mennesker. Ganske almindelige studerende, der midt mellem lektier, madpakker, eksamener og sms'er ønsker at bruge tid på at være sammen om og med Gud – og på at udbrede kendskabet til ham.

KFS er et fællesskab, der er åben for alle, som har lyst til at være med, eller som blot vil vide noget om kristendommen.

KFS bygger sit arbejde på Bibelen som Guds troværdige ord og på den danske Folkekirkes evangelisk lutherske bekendelse.

KFS Holstebro

KFS

Kirke- & kulturmedarbejder - Karina Odgaard Nielsen
Karina Odgaard Nielsen
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 2839
FredagsForum
FredagsForum
Legestuen Duen
Legestuen Duen