LEDIGE STILLINGER

Organist til Holstebro Kirke

Vi søger pr. 1. august 2021 en ambitiøs og inspirerende organist ved Holstebro kirke.

Stillingen er på 37 timer/uge.

Menighedsrådet vægter musikken højt og ønsker en organist, som kan videreføre og udvikle Holstebro Kirkes lange tradition for et levende musikliv. Ud over at spille engageret til højmesser og andre gudstjenester i kirken, indeholder stillingen kirkelige handlinger, ledelse og videreudvikling af kirkens kor (ungdomskor), som medvirker ved gudstjenesterne i kirken samt planlægning af koncerter i samarbejde med kirkens aktivitets- og koncertudvalg. 

Vi forventer, at du:

  • er uddannet organist (DOKS). 
  • spiller orgel på højt niveau såvel solistisk som liturgisk. 
  • er en engageret korleder 
  • er imødekommende og har gode samarbejdsevner 

Tjenestesteder

Holstebro Kirke, Holstebro Kirkegårdes 2 kapeller, sognets plejehjem og et mindre samarbejde med arresten.

Der er gensidig vikarforpligtelse imellem de to organister. Vi har en ambition om at videreudvikle kirkens velfungerende kormiljø. Vores anden kirkemusiker er derfor ansat til at opbygge den spirende korskole og i samarbejde med den nyansatte organist tilrettelægge en sammenhængende korstruktur for børn og unge i Holstebro.

Holstebro Sogn har 11.814 indbyggere, ni ansatte, herunder to kirke- og kulturmedarbejdere samt fem præster tilknyttet sognet. Sognet er kendetegnet ved at være en større bykirke med en dejlig akustik, en aktiv menighed, et trofast koncertpublikum og et levende menighedsliv med aktiviteter for alle aldersgrupper. 

Om orglet

Holstebro Kirke har et hovedorgel med 45 stemmer, hvor registratur er ombygget i 2007 til elektrisk funktion m. 8000 kombinationer, samt et kororgel m. 4 stemmer – begge bygget af Frobenius.

Der er ligeledes et klokkespil med 48 klokker fremragende og nyrenoverede klokker, der betjenes med stokklaver. Menighedsrådet tilbyder videreuddannelse, såfremt der er interesse, og har fokus på det gode samarbede 

Ansættelsesforhold

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.395,00 kr. – 383.097,00 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451,14 kr. – 62.862,03 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer. 

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Daglig leder Bent E. Jacobsen
Tlf. 9742 0263
E-mail: beja@km.dk

Kirkemusiker & korleder Majken Kirkegaard
Tlf. 2511 1535
E-mail: mbk@holstebrokirke.dk

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes Holstebro Provsti

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. maj 2021 kl. 8.00. 

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 23. 

Se mere om Holstebro Kirke på holstebrokirke.dk og om Holstebro Kommune på flyttilholstebro.dk  eller holstebro.dk/kultur-fritid

Kordegnekontoret
Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 9742 0263
Holstebro Kirkegårde
Kirkens historie
Kirkesiden
Kirkesiden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev