LEDIGE STILLINGER

Kirke- & Kulturmedarbejder / Sognemedhjælper ved Holstebro Kirke

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Holstebro Kirke, Holstebro Sogn er ledig pr. 1. december 2020. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Stillingsbeskrivelse

Kirke- & kulturmedarbejderen skal bl.a. varetage følgende opgaver; 

 • Kirkens diakonale arbejde. 
 • Være koordinator for kirkens mange frivillige. 
 • Koordinere flere af kirkens aktiviteter. 
 • Sekretærfunktion for diverse udvalg. 
 • Kirkens arbejde for børn og unge 
 • PR/Kommunikation 

I øvrigt henvises til stillingsbeskrivelse. 

Om Holstebro Kirke

Ved Holstebro Kirke er der ansat 2 Kirke- og kulturmedarbejdere, der arbejder tæt sammen ud fra den fælles stillingsbeskrivelse. I den daglige praksis er der aftalt en vis arbejdsfordeling, og i tilknytning til den ledige stilling ligger hovedfokus på Børn og Unge samt PR/kommunikation. 

Holstebro Sogn har knap 12.000 indbyggere, 9 ansatte og 5 præster tilknyttet. Sognet er kendetegnet ved en aktiv og gudstjenestefejerende menighed, samt mange frivillige i tilknytning til aktiviteter i kirken og sognehuset. 

Vi forventer, at du

 • har kendskab til folkekirkens bekendelsesgrundlag og gudstjeneste, samt undervisning, sjælesorg og diakoni. 
 • er selvstændig og kreativ tilrettelægger i planlægning og udførelse af aktiviteter. 
 • kan se dig selv i et tværfagligt samarbejde med kirkens øvrige ansatte. 
 • kan strukturere og planlægge din tid. 
 • er fortrolig med digitale medier, samt en god formidler i skrift og tale. 
 • har en uddannelse i kristendomskundskab, svarende til lærerseminariernes linjefag i kristendomskundskab, cand. theol., 3K-uddannelsen, diakonuddannelse eller tilsvarende. 

Ansættelsesforhold

Ansættelse sker ved Holstebro Sogns Menighedsråd beliggende Kirkestæde 9a, Holstebro. 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på folkekirkenspersonale.dk

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet. 

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner). 

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.654,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner) 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunkt som begyndelsesløn. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu 

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelse. 

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
daglig leder Bent E. Jacobsen,
Tlf. 9742 0263
E-mail: beja@km.dk. eller
kontaktperson Lisbeth Bust
på telefonnummer 2274 8621
E-mail: lisbethbust@gmail.com 

Der kan rekvireres stillingsbeskrivelse ved henvendelse til
daglig leder Bent E. Jacobsen, tlf. 9742 0263 / mail: beja@km.dk 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til https://provsti.career.emply.com/holstebro 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den mandag d. 12. oktober kl. 8.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43. 

Kordegnekontoret
Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 9742 0263
Holstebro Kirkegårde
Kirkens historie
Kirkesiden
Kirkesiden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev