Aftengudstjeneste

Præst lægger hånd på hovedet af en mand

Aftengudstjeneste med fællesspisning

Sted: Holstebro kirke

Tidspunkt: kl. 17:00, den første tirsdag i lige måneder.

Aftengudstjeneste er en almindelig, lidt mindre formel, gudstjeneste med salmer, læsning af en tekst fra bibelen, refleksion af præst Anette Ejsing, et musisk indslag og nadver.

Efterfølgende er Kirkens Korshær vært ved et måltid mad (kr. 50,-) og fællessang fra Højskolesangbogen, hvis man har lyst til det.

Der er ingen tilmelding til efterfølgende spisning i Sognehuset. Bare kom!

Datoer i efteråret 2023:

  • 1. august kl. 17.00 - Tema: Se kristendommen ned på kvinder?
  • 3. oktober kl. 17.00
  • 5. december kl. 17.00
Præst - Anette Ejsing
Anette Ejsing
Sogne-, korshærs- & arresthuspræst
T 5355 5338
Sct. Nicolai Tjenesten
Sct. Nicolai Tjenesten
Frivillig
Frivillig