Sang og musik for børn og unge

Musik i kirken for børn og unge

Efter sommerferien lancerer vi kor for børn og unge i en ny udgave i samarbejde med Sangkraft Holstebro. Vi har overtaget et stort og lyst korlokale i sognehuset, og vi inviterer alle nye og gamle sangere med til åbningsfest og åben korprøve tirsdag d. 6. september.

Alle er velkomne, og det er gratis at være med.

Undervisningen ledes af vores konservatorieuddannede korleder og musikpædagog Majken Back Kirkegaard, og spørgsmål og tilmeldinger er meget velkomne på mbk@holstebrokirke.dk.

Babysalmesang (for ca. 3-9 mdr.) er en musikalsk stund i kirkens smukke rum. 

Tumlingesang (for 1-3-årige og deres voksne og søskende) er sang og leg for de yngste i kirken onsdag eftermiddag kl. 15.30. 

Spire- & Børnekor er for alle nysgerrige børn i 0.-4. klasse. Koret øver tirsdage kl. 16.00-16.45 i sognehuset ved kirken, og her leger vi sangen og musikken ind med fagter og dans. Opstart tirsdag d. 6. september.

UngTone for 5.-7. klasse er et nyt og spændende samarbejde med Sangkraft Holstebro. Følg med her på hjemmesiden for meget mere om vores nye kor, som starter op i januar 2023.

Ungdomskor består af sangere fra folkeskolens ældste klasser samt fra ungdomsuddannelserne (gymnasiet, handelsskole mv.). For at blive optaget i Ungdomskoret skal man aflægge en mindre optagelsesprøve. Koret er kirkens søndags-kor og er lønnet. Kontakt organist Lars Fløe på lf@holstebrokirke.dk.

Kirkemusiker & korleder - Majken Back Kirkegaard
Majken Back Kirkegaard
Kirkemusiker & korleder
T 2511 1535
Kirkens Kor
Kirkens Kor
Koncerter
Koncerter