Dåb


Almindeligvis foregår dåb under højmessen - gudstjenesten kl. 10.00 - søndage eller helligdage. Der træffes aftale med kordegnekontoret, som kan oplyse, om der i forvejen er bestilt dåb den ønskede dag. Vi har normalt ikke en begrænsning på antallet af dåb i Holstebro kirke. Kordegnen vil også fortælle, hvilke regler der er i forbindelse med valg af navn, valg af faddere m.v.

Inden dåben ringer præsten for at aftale tidspunkt for samtale. Samtalen foregår normalt i hjemmet. 

I dåben bliver det sagt os, at vi er Guds børn

Det er vigtigt at børnene hører om, hvad dåben betyder. At f.eks. forældre, faddere og bedsteforældre fortæller dem om Gud, Jesus og Helligånden, beder med dem og lærer dem Fadervor, som de fik i dåbsgave.

I Holstebro kirke giver vi barnet en børnebibel i forbindelse med dåben, som forældrene senere kan læse sammen med børnene. Og de første 4 år efter dåben sender vi en hilsen til dåbsdagen.

Det 5. år indbyder vi med brev alle, der er blevet døbt i Holstebro kirke til 5 års dåbsjubilæum. Tilflyttere med børn, der er døbt 5 år tidligere er også velkomne.

Dåbsjubilæet holder vi i marts måned.
Kordegnekontoret Kordegnekontoret Babysalmesang Legestuen Duen
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk