Fødsel/Fadderskab


En fødsel bliver anmeldt direkte til bopælssognet af jordemoderen, og registreres på kordegnekontoret / kirkekontoret i bopælssognet.

Forældre, der er gift skal derfor ikke selv anmelde fødslen. Barnet bliver automatisk registreret og forældrene får fælles forældremyndighed.

Hvis forældrene ikke er gift og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I sende en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.

Dette skal gøres digitalt på www.borger.dk. Under "Familie og børn" vælger I "Faderskab," og bliver der vejledt om hvordan I udfylder, og signerer omsorgs-og ansvarserklæringen med NemID.

Hvis ikke vi modtager en omsorgs- og ansvarserklæring, inden 14 dage efter barnets fødsel, sendes sagen til viderebehandling hos Statsforvaltningen.

Har I spørgsmål, så kontakt kontoret på 9742 0263.

Kordegnekontoret Kordegnekontoret Borger.dk Babysalmesang
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk