Julehjælpen 2018


I kraft af mit arbejde som sognepræst ved Holstebro Kirke og som korshærspræst i Kirkens Korshær i Holstebro har jeg gennem årene oplevet, at selv i det danske velfærdssamfund mangler mange familier økonomiske muligheder for at kunne gøre noget særligt ud af julens højtid – den højtid, der betyder så meget for de fleste af os i Danmark. 

I Kirkens Korshær oplever vi, at især enlige med børn kan have det meget svært. Det gælder også mennesker, der kan være ramt af sygdom fysisk eller psykisk eller ledighed eller andre ulykkelige og tit uoverskuelige forhold i tilværelsen.

På den baggrund har jeg som præst i Kirkens Korshær siden 2005 forsøgt at yde udsatte og nødlidende mennesker julehjælp i form af et eller flere gavekort på beløb, der forholder sig til hustandens størrelse.  Gavekortene er i dag typisk fra Holstebro Handelstandsforening, idet Julehjælpen støttes af Handelstandsforeningens medlemmer, og det har desuden den fordel, at gavekortene kan anvendes i forretninger i næsten alle dele af kommunen.

Julehjælpen har været med til at redde julen for mange i Holstebro Kommune, ved jeg. De fleste familier, vi i Kirkens Korshærs familiearbejde formidler julehjælp til, er indstillet til mig gennem kommunens sagsbehandlere, hjemmevejledere eller af kommunens medarbejdere, som kender de økonomiske og personlige forhold i familierne. Også præster og medarbejdere i Kirkens Korshær kan indstille. Uddelingen dækker hele Holstebro Kommune og sker i samarbejde med præster fra sognene i Holstebro Provsti og andre betroede frivillige i Kirkens Korshær. Næsten al julehjælp afleveres personligt til modtageren på dennes adresse i perioden fra 1. december og frem til jul.

Al den julehjælp, vi i Kirkens Korshærs familiearbejde formidler, bliver stillet til rådighed i form af gaver, som typisk er små eller store beløb skænket af privatpersoner, foreninger, kirker eller firmaer i kommunen. Der er tale om økonomiske bidrag, som vi modtager med stor taknemmelighed og formidler videre med stor glæde, og som vi oplever bringer lykke og lidt mod på livet i den juletid, der kan være så svær en tid at komme igennem for familier eller enlige, der kender til fattigdom.

Alle gaver til Julehjælpen ved Kirkens Korshær i Holstebro Kommune er fradragsberettigede efter de gældende regler ligesom alle andre gaver til Kirkens Korshærs arbejde, når der anføres cpr. nr. ved indbetalingen.

I 2017 blev der på denne måde ydet julehjælp for 260.000 kr. til 265 familier i Holstebro Kommune.

Julehjælpens konto i Ringkøbing Landbobank er:
Reg. 7670 kontonr. 26 79 996

MobilePay 13 605

Tak for hjælpen og glædelig jul


Søren Nielsen 
Sogne- og korshærspræst ved Holstebro Kirke
Tlf.: 2344 5825 / 9742 8142
E-mail: snie@km.dk


Sådan søger du ...
Læs, hvordan du søger Julehjælp ...


Sådan bidrager du til Julehjælpen ...
Læs, hvordan du bidrager til Julehjælp ...

Læs mere

Søren Nielsen Kirkens Korshær Juleaften Tak
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk