FredagsForum


FredagsForum er et fællesskab ud fra Holstebro Kirke og KFUM og KFUK i Holstebro for børn og voksne, der gerne vil deltage i et fællesskab indeholdende kristne værdier, bibelhistorier, hygge, sang, fællesspisning, debat, aktiviteter og ”snak”.

Vi byder gerne nye deltagere velkommne.

Vi mødes 2. fredag aften i hver måned kl. 17.30 i Sognehuset og begynder med at spise sammen. Derefter synger vi sammen, hører fortælling fra Bibelen og laver forskellige aktiviteter. Vi slutter aftenen kl. 20.00 med en lille forfriskning.


Datoer for 2017
13. januar
"Pippi, Emil og Jesus fra Nazareth"

Foredrag for stor og små ved sognemedhjælper Kirsten Vindum:

Menu: Pizza
Ansvarlige for mad og borddækning, hente nøgle: Janne og Gert (3062 8151), Annette og Bjarne (23203298)
Kage, saftevand og kaffe samt oprydning: Lone og Per (2297 9647), Gitte og Dan (2628 5101)
Mødeleder: Annette

Lørdag d. 28. januar
Familiedag i distriktet 

Yderligere oplysninger hos Line & Torben

10. marts
En aften med sang og musik ved organist Inge Pedersen

Menu: Pizza
Ansvarlig for mad og borddækning, hente nøgle: Hanne og Michael (5095 9363), Else Marie og Benny (3030 1497)
Kage, saftevand og kaffe samt oprydning til sidst: Janne og Gert(3062 8151) , Lissy (2635 4473)
Mødeleder: Hanne

Torsdag d. 11. maj
Gåtur og derefter hygge med varme hveder

Menu: Pizza
Ansvarlig for borddækning, hente nøgle: Eva 2537 7467), Lone og Per (2297 9647)
Varme hveder, saftevand og kaffe samt oprydning til sidst: Ivan (2144 7626), Mie og Peer (2299 7335)
Afslutning og finde sange: Mie og Peer

23. juni
Skt. Hans ved Idrætscenter Vest

Vi fejrer Skt. Hans med Y's men til deres arrangement ved Idrætscenter Vest - mere info senere.

Praktiske oplysninger

Der er tilmelding senest mandag før en aften til dem, der står for maden. De gir så besked videre til kage/kaffe-holdet angående antal deltagere.

Er man forhindret i at stå for et programpunkt, må man selv bytte med nogle andre.

Nøglen til Sognehuset kan hentes på kordegnekontoret – OBS der er længe åbent torsdag. 

Aftenerne afholdes i Sognehuset, hvis andet ikke fremgår. Der startes med spisning kl. 17.30, derefter begynder programmet ca. kl. 18.30, og ca. kl. 19.30 er der afslutning. Bagefter er der kaffe og drop ud.

Pris
40 kr. for voksne, 20 kr. for børn - dog max 120 kr. pr. familie

Yderligere information og tilmelding skal ske til
Annette og Bjarne Larsen 9746 1898 / 2320 3298

Rune Hoff Lauridsen Foreninger Bliv leder Spaghettigudstjeneste
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk