Hverdagsaftener


Hverdagsaften er livs- og trosoplysende aftner for unge, voksne og ældre.

Seks gange i løbet af et år, tre gange i foråret og tre gange i efteråret, danner Sognehuset ramme om undervisnings- og/eller foredragsaftner med indhold til både hjerne og hjerte. Typisk vil aftnerne i hvert halvår være tilrettelagt med afsæt i et fælles tema.

Hverdagsaften ligger som regel 3. eller 4. torsdag i en måned og vil typisk starte kl. 19.30 – i enkelte tilfælde kl. 17.00.

Selve foredraget er gratis, men det koster kr. 25.00 for kaffe m. brød (servering ved møder kl. 19.30) eller kr. 40,00 (servering/traktement ved møder kl. 17.00).

Program for foråret 2019

Torsdag d. 24. januar kl. 19.30 i Sognehuset
”Nye salmer”
Organist Niels Bitsch Nielsen og provst Niels Arne Christensen

Torsdag d. 28. februar kl. 19.30 
”Forholdet mellem tro og helbredelse”
Professor, dr. theol., Niels Christian Hvidt - Teolog og humanistisk sundhedsforsker

Siden 2006 har Niels Christian Hvidt været ansat ved Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitetscenter. Han er Danmarks første teolog, der har fået et professorat i eksistentiel og åndelig omsorg ved et sundhedsvidenskabeligt institut. Hans primære forskningsinteresse er de eksistentielle og religiøse ressourcer, der ofte har betydning i livs- og krisemestring. Han er forfatter til en række bøger om forholdet mellem tro og helbred, som også vil være aftenens omdrejgningspunkt.

Torsdag d. 28. marts kl. 19.30 
”Jeg mødte Jesus”
Journalist og forfatter Charlotte Rørth

Charlotte Rørth har mødt Jesus i et lille kapel i Spanien. Hun har ladet sine totalt livsforandrende oplevelser gennemlyse gennemundersøge af mange slags psykologisk og medicinsk og filosofisk og teologisk kompetence. Det hele er endt med, at Charlotte Rørht i dag ikke vil kalde sig troende kristen, men "vidende" kristen. Hun VED, at hun har mødt Jesus.
Senere har hun udgivet en bog med mange menneskers reaktioner på hendes oplevelser. Det viser sig, at mange har mødt Jesus.

Inge Damtoft Pigeaftner Voksne & Ældre Kalender
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk