Mændenes Morgenkaffe


Mændenes Morgenkaffe er et tilbud til voksne mænd om

at man mødes om kaffe og morgenbrød
at man snakker om livet og det er optager og har optaget ens liv.
at man mødes med forskellige baggrund og uddannelser.

Vi mødes hver anden fredag formiddag, som sluttes af med en andagt, salme og fadervor.

Kaffen koster 20 kr.

Kontakt
Kirke- & Kulturmedarbejder Inge Damtoft

Inge Damtoft Torsdagsklub Spisefællesskab Tilmeld Nyhedsmail
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk