Sognebånd


Et medlem af folkekirken kan løse sognebånd og derved slutte sig til en sognepræst for en anden menighed end den, hvortil medlemmet hører.

Ønske om sognebåndsløsning fremsættes personligt til den præst, man ønsker at løse sognebånd til. Blanketter til sognebåndsløsning kan fås ved henvendelse til kordegnekontoret.

En præst er ikke forpligtet til at modtage en ansøger som sognebåndsløser, hvis der er specielle hensyn der taler for det.

Man har endvidere mulighed for at blive optaget på valglisten i det sogn præsten man løser sognebånd til er ansat. Det vil sige, at man ved menighedsrådsvalg har stemmeret i sognebåndsløserpræstens sogn.
Kordegnekontoret Kordegnekontoret Læs Kirkesiden Kalender
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk