Mød et medlem

Læs hvorfor Ellen er en del af menighedsrådet ved Holstebro Kirke

Ellen Brokhøj har siddet i menighedsrådet i 8 år, og her kan du læse lidt om, hvorfor Ellen er en del af rådet og hvad hun får ud af det.Ellen Brokhøj

Det er en stor glæde at være en del af Folkekirken i Danmark, hvor størstedelen af befolkningen på et eller andet tidspunkt i livet kommer i berøring med kirken. For mange er kirken et sted for trøst, håb og fællesskab, og dette er en af grundene til, at det er så meningsfyldt at være en del af menighedsrådet ved Holstebro Kirke.

"Jeg synes, at det er fantastisk, at vi i Danmark har en Folkekirke, som største delen af befolkningen kommer i berøring med i løbet af livets gang," siger Ellen. Kristendommens budskab er unikt og danner en solid grund for vores samfund med værdier som respekt for hinanden, ærlighed og respekt for livet. "Jeg tror, at Gud har skabt os mennesker, og derfor er livet og det enkelte menneske fantastisk betydningsfuldt," tilføjer hun.

Bibelhistorierne i skolen blev et fristed, et ”helle”, og konfirmationen satte sine varige spor. Da Ellen mistede sin far i en alt for ung alder, var det kirken, der gav trøst og håb. Disse oplevelser har formet en dyb forståelse og værdsættelse af kirkens rolle i menneskers liv.

Menighedsrådet ved Holstebro Kirke består af 15 medlemmer, da det er et af landets største sogne. Der er brug for en bred vifte af kompetencer og interesser, og fælles for alle er, at de er vigtige og kan bidrage med noget unikt til fællesskabet. "Det har været meget meningsfyldt at sidde i Menighedsrådet i Holstebro Kirke," siger hun. At deltage i arbejdsudvalg, hvor man kan være katalysator eller frivillig medarbejder i kirkens liv, er en stor glæde. Der er også de mere administrative opgaver, som forvaltningen af kirkens ejendomme og ansættelser af kirkens personale, som er af største vigtighed.

Menighedsrådet arbejder sammen for at skabe de bedste rammer for en levende og relevant Holstebro Kirke og for at sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Det er et arbejde, der kræver engagement og samarbejde, men som også giver en dyb følelse af mening og fællesskab. "Tilsammen skal menighedsrådet arbejde for de bedste rammer for en levende og relevant Holstebro Kirke, og for gode vilkår for evangeliets forkyndelse," understreger Ellen Brokhøj.

Ved at deltage i menighedsrådet bidrager man til kirkens betydningsfulde arbejde og sikrer, at kirken fortsat kan være et sted for trøst, håb og fællesskab for alle i sognet.

Måske det kunne være noget for dig, eller en du kender, at blive en del af menighedsrådet ved Holstebro Kirke? Til september skal der være valg, og vi vil gerne opfordre alle interesserede til at stille op.

Logo for menighedsrådsvalg 2024
Læs mere her
Logo for menighedsrådsvalg 2024
Se det nuværende menighedsråd her
Logo for menighedsrådsvalg 2024
Stil op til menighedsrådsvalget